Usak Valiliği
Usak Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Usak Valiliği
Usak Valiliği
USTALIK EĞİTİMİ BAŞVURUSU
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Bakanlığımız arasında imzalanan "Yapı Sektöründe Çalışan Meslek Erbaplarının Mesleki Niteliklerinin  Geliştirilmesi İşbirliği Protokolü” kapsamında gerçekleştirilecek olan Ustalık Eğitimine başvurular, 02.05.2016 tarihi itibariyle kabul edilmeye başlanmıştır.
Daha önce Bakanlığımızdan “Geçici Ustalık Belgesi” almamış olanlar ve internetten başvuru yapamayanların, Uşak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, “Nüfus Cüzdanı” ile müracaat etmeleri gerekmektedir.
Eğitimler, “Mesleki Yeterlilik Belgesi” sınavına hazırlık amaçlı olup,
 
Geçici Ustalık Belgesi  olanlar, eğitim başvurunuzu yapmak için TIKLAYINIZ
 
Protokolle ilgili detaylı bilgi olmak için
Mesleki Yeterlilik Belgesi Sınavı ile ilgili bilgi almak için TIKLAYINIZ
 
 

Detaylı bilgi için TIKLAYINIZ

 

Yerel Yönetimler Şube Müdürlüğü Görevleri

(1) 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili maddelerine istinaden imzalanan Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün Görevlerinin Devir ve Tasfiyesine İlişkin Protokol ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sorumluluğuna bırakılan 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu, 2560 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat ile hizmetler gereği;      

            a) Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile belediyelerin üyesi olduğu mahalli idare birlikleriyle ilgili valiliğe gönderilen her türlü karar ve talepler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

            b) Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile belediyelerin üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin hukuki konulardaki görüş taleplerini cevaplamak, Bakanlık görüşü oluşturulması gerekenleri Bakanlığa iletmek,

            c) Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile belediyelerin üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin geliştirilmesi amacıyla araştırmalar yapmak, istatistiki bilgileri toplamak, değerlendirerek Bakanlığa iletmek,

            ç) Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile belediyelerin üyesi olduğu mahalli idare birlikleriyle ilgili olup mevzuat gereğince valilik ve kaymakamlık tarafından görülmesi gereken iş ve işlemler ile Bakanlıkça gerekli görülen diğer iş ve işlemleri yürütmek.