Usak Valiliği
Usak Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Usak Valiliği
Usak Valiliği

2020/12 Sayılı Tek Kullanımlık Maske, Eldiven Gibi Kişisel Hijyen Malzeme Atıklarının Yönetiminde Covid-19 Tedbirlerine İlişkin Bakanlığımız Genelgesi

10 Nisan 2020
2020/12 Sayılı Tek Kullanımlık Maske, Eldiven Gibi Kişisel Hijyen Malzeme Atıklarının Yönetiminde Covid-19 Tedbirlerine İlişkin Bakanlığımız Genelgesi
2020/12 Sayılı Tek Kullanımlık Maske, Eldiven Gibi Kişisel Hijyen Malzeme Atıklarının Yönetiminde Covid-19 Tedbirlerine İlişkin Bakanlığımız Genelgesi

        2020/12 Sayılı Tek Kullanımlık Maske, Eldiven Gibi Kişisel Hijyen Malzeme Atıklarının Yönetiminde Covid-19 Tedbirlerine İlişkin Bakanlığımız Genelgesi

Ülkemizin karşı karşıya kaldığı koranavirüs (Covid-19) salgını ile mücadelede Koronavirüs Bilim Kurulunca ve ilgili kurum/kuruluşlarca duyurulan tedbirlere riayet edilmesi büyük önem arz etmektedir. Tüm ülke sathında alınan tedbirler doğrultusunda, gündelik hayatta kullanımları artan tek kullanımlık kişisel maske ve eldivenler ile diğer hijyen malzemelerinin atıklarının uygun şekilde yönetiminin sağlanması gerekmektedir.

Bu çerçevede, Bakanlığımızca 7/ 4/2020 tarihli ve 2020/12 sayılı "Tek Kullanımlık Maske, Eldiven Gibi Kişisel Hijyen Malzeme Atıklarının Yönetiminde Covid-19 Tedbirlerine İlişkin Genelge" yayınlanmış olup;  Ülkemizde yürütülen Covid-19 salgını ile mücadelede etkinliğin korunarak başarıya ulaşılması sürecinde atıklardan kaynaklanabilecek olası risklerin de önüne geçmek adına 2020/12 sayılı Bakanlığımız Genelgesi kapsamında belirtilen hususlara hassasiyet gösterilmesi büyük önem arz etmektedir.

Genelge kapsamında;

  • Kurum, kuruluş ve işletmelerin bina ve yerleşkelerinde oluşan maske, eldiven ve diğer kişisel hijyen malzeme atıkları için bina giriş- çıkışları ile ortak kullanım alanlarına biriktirme ekipmanı yerleştirilerek bu atıkların ayrı şekilde biriktirilmesi, bu ekipmanın "diğer atık" ekipmanı gibi gri renkli veya gri etiketli olması, ekipmanın üzerinde sadece maske, eldiven ve diğer kişisel hijyen malzeme atıklarının biriktirileceğini gösteren yazı ve/veya görseller bulunması, ekipmanlardaki atık torbasının dörtte üçü dolduktan sonra ağzı sıkı bir şekilde kapatılarak ikinci bir torbaya alınması ve biriktirilen atıkların geçici depolama alanında en az 72 saat bekletildikten sonra "evsel atık" olarak belediyeye teslim edilmesi,
  • Ev ve işyerlerinde kullanılan maske ve eldiven gibi kişisel hijyen malzemesi atıklarının yırtılmaya dayanıklı plastik çöp poşetlerinde küçük miktarlar halinde toplanması, ağzı sıkıca bağlanan çöp torbasının ikinci bir torbaya konularak en az 72 saat süreyle insan temasından uzak bir yerde (oda veya balkon) bekletildikten sonra "evsel atık" olarak belediyeye teslim edilmesi,
  • Sağlık kuruluşlarının karantina bölümleri ile karantina birimi olarak belirlenen yerlerde oluşan atıkların "tıbbi atık" olarak yönetilmesi,
  • Sağlık kuruluşlarının karantina bölümleri dışındaki birimlerinden kaynaklanan tıbbi atıklar ve diğer atıkların ilgili mevzuatına uygun şekilde yönetiminin sağlanması,
  • Ayrıca atıkların toplanması , taşınması, işlenmesi ve bertarafı ile görevlendirilen personelin çalışma sırasında eldiven ve maske gibi kişisel koruyucu malzeme kullanması, atıkla temas etmemeye dikkat etmesi, toplama ve taşıma işlemleri sırasında özel iş elbisesi giymesinin sağlanmasına ve görevli personelin yanında yeterli miktarda dezenfektan bulundurulmasına, gerek kullanılan ekipmanların gerekse de kişisel malzemelerin dezenfektan ile hijyeninin sağlanmasına özen gösterilmesi gerekmektedir.
Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır