Usak Valiliği
Usak Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Usak Valiliği
Usak Valiliği
2020 Yılı Atık Beyanlarının Entegre Çevre Bilgi Sistemi (https://ecbs.cevre.gov.tr) Üzerinden Gerçekleştirilmesi İşlemi


    02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 9. Maddesi 1.Fıkrası “ğ” bendinde,  “atık üreticisi atık beyan formunu bir önceki yıla ait bilgileri içerecek şekilde her yıl Ocak ayı itibariyle başlama üzere en geç Mart ayı sonuna kadar Bakanlıkça hazırlanan çevrimiçi uygulamalar kullanarak doldurmak, onaylamak, çıktısını almak ve beş yıl boyunca bir nüshasını saklamakla” yükümlü tutulmuştur.

    Buna göre; 2020 yılı atık beyanlarının Entegre Çevre Bilgi Sistemi (https://ecbs.cevre.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmesi işlemi, 01.01.2020 tarihinde başlamış olup, en geç 31 Mart 2020 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

    İlgililere duyurulur.