Usak Valiliği
Usak Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Usak Valiliği
Usak Valiliği
Genelgeler

6306 Sayılı Kanun Kapsamında Kira Yardımı Başvuruları ile İlgili Genelgeler

1) 26.03.2013 tarih ve 1370 sayılı Genelge için tıklayınız

2) 04.06.2013 tarih ve 2869 sayılı Genelge için tıklayınız

3) 25/12/2014 tarih ve 13241842/506.02/10337 sayılı Genelge için tıklayınız

4) 25/12/2014 tarih ve 13241842/506.99/10339 sayılı Genelge için tıklayınız

EK:

- Maliye Bakanlığının Elektronik İmza Konulu Yazısı (1 Syf) tıklayınız

5) 21/01/2015 tarih ve 13241842/506.02/504 sayılı Genelge için tıklayınız

EK-1: 2015 yılı kira bedel tablosu (1 sayfa) tıklayınız

EK-2: Kira Yardımı Uygulamaları Kılavuzu tıklayınız

6) 14/03/2017-85977685-506.02.06-E.3508 sayılı Genelge için tıklayınız

Ek: 2017 Yılı Kira Yardımı Uygulama Kılavuzu tıklayınız