Usak Valiliği
Usak Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Usak Valiliği
Usak Valiliği

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu Kararı

07 Aralik 2023

Uşak ili, Merkez ilcesi,(Yassıçam, İstasyon Civarı, Çene ve Pazar Yolu, Kayrak) sınırları içerisinde, TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından yapılması planlanan 154 kV Afyon 1-Uşak Brş.N.-Karma OSB EEİH projesi ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan ÇED Raporu İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Proje ile ilgili olarak ÇED Yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince Komisyon çalışmaları ve halkın görüşleri dikkate alınarak Bakanlığımızca "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararı verilmiştir.

 Ayrıca, söz konusu projeye ait Nihai ÇED Raporu ve eklerinde belirtilen hususlar ile 2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden yürürlüğe giren yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyulması, mer'i mevzuat uyarınca ilgili kurum/kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.

 

Proje Yeri    : Uşak ili, Merkez ilçesi(Yassıçam, İstasyon Civarı, Çene ve Pazar Yolu,Kayrak )

Bilgi İçin     : Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü

          Sarayaltı Mahallesi Ramazan Akar Sokak No:2 

                                                                            UŞAK

 

Telefon:  0.276.223 70 67

Faks     : 0.276.223 70 69Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır