UŞAK ÇED Gerekli Değildir Kararı
04 Ekim 2018
UŞAK ili ESME, ilcesi Ahmetler Köyü mevkiindeki T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel müdürlüğü tarafından yapılması planlanan ER 3359582 NUMARALI II-A GRUBU ANDEZİT OCAĞI KAPASİTE ARTIŞI projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan dosyayı PTD Dosyası incelenmiş ve değerlendirilmiştir ÇED Yönetmeliği’nin 17. maddesi gereğince ER 3359582 NUMARALI II-A GRUBU ANDEZİT OCAĞI KAPASİTE ARTIŞI projesi'ne Valiliğimizce “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı verilmiştir.