ÇED Süreci Halkın Katılımı Toplantısı Duyurusu
ÇED Süreci Halkın Katılımı Toplantısı Duyurusu
03 Ekim 2018

    Polat Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Afyonkarahisar İli, Hocalar ve Sinanpaşa İlçeleri, Uşak İli, Banaz İlçesi sınırlarında gerçekleştirilmesi planlanan “Karahisar Rüzgar Enerji Santrali Projesi” ile ilgili olarak, Çevresel Etki Değerlendirmesi Genel Formatı (EK-III) çerçevesinde hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyasına ilişkin ÇED süreci, 25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği gereğince başlatılmış bulunmaktadır.

    ÇED Yönetmeliğinin 8. Maddesi (b) bendi gereğince, ÇED Başvuru Dosyası, halkın görüşüne açılmıştır. 18.10.2018 tarihinde ÇED Sürecinde Halkın Katılımı Toplantısı, Uşak İli, Banaz İlçesi, Balcıdamı Köyü Köy Konağı’nda saat 15:00’da yapılacaktır.

    Halkımıza Duyurulur.