Hazineye Ait Tarım Arazileri Kiralamak İçin Son Başvuru Tarihi: 19 Kasım 2018
Hazineye Ait Tarım Arazileri Kiralamak İçin Son Başvuru Tarihi: 19 Kasım 2018
18 Eylül 2018

31 Aralık 2017 tarihinden önce, son 3 yıl boyunca, hazineye ait tarım arazilerini kullanan çiftçilerimize; kullandıkları bu arazileri 10 yıla kadar kiralama imkânı getiriliyor. Düzenlemeden faydalanacak çiftçilerimiz Çiftçi Kayıt Sistemi’ne dahil edilecek, kayıt dışının önüne geçilecek. Çiftçilerimiz kiralanan arazilerle birlikte ucuz kredi imkânlarından, tarım sigortalarından, tarımsal desteklerden de faydalanabilecek.

Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Sözleşmesiz Kullanımı

Hazineye ait tarım arazilerinin çiftçilerimiz tarafından sözleşmesiz olarak kullanılması hâlinde, beş yılı geçmemek üzere ecrimisil gönderilmektedir.

Bu durumda çiftçilerimiz ecrimisil öderken, kullanımları herhangi bir sözleşmeye bağlı olmadığından, tarım sektörüne sağlanan destekler dahil sözleşmeye bağlı birçok haktan mahrum kalmaktadır.

Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Çiftçilerimize Doğrudan Kiralanması

Bu nedenle, çiftçilerimizin Hazine arazileri üzerinde gerçekleştirdikleri tarımsal faaliyetleri desteklemek için yeni bir düzenleme daha yapıyoruz. Bu düzenleme ile Hazineye ait tarım arazilerinin ecrimisil ödenerek kullanılması yerine kira sözleşmesi ile kullanılmasını sağlıyoruz. Böylece çiftçilerimizin tarımsal üretim destekleri gibi sözleşmeye bağlı haklardan yararlanmasını ve sözleşmesiz kullanımdan kaynaklanan ihtilafların giderilmesini amaçlıyoruz.

Ayrıca kira süresi sonunda yükümlülüklerini yerine getirenlere kira süresini yeniden uzatma veya on yıl boyunca kullananlara doğrudan satın alma hakkı tanıyoruz. Bu düzenlemeden, Ülkemiz genelinde 218 bin çiftçimizin yararlanması beklenmektedir.

Başvuru Süresi ve Şartları

Vatandaşlarımızın bu imkandan yararlanabilmesi için 19 Kasım 2018 tarihine kadar İl Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan Milli Emlak Birimine başvurmaları gerekmektedir.

Kiralama yapılabilmesi için, Hazineye ait tarım arazilerinin çiftçilerimiz tarafından 31/12/2017 tarihinden önce en az üç yıldan beri tarımsal amaçla kullanıldığının İdarece tespit edilmiş olması, başvuru tarihi itibarıyla kullanımlarının halen devam etmesi ve ecrimisil borcunun bulunmaması şartları aranacaktır.

Kira Bedeli ve Süresi

Kira bedelleri, cari yıl için belirlenen ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden hesaplanacaktır. Kira bedellerinin tahsilatı hasılat dönemine göre yapılacaktır.

Hazineye ait tarım arazileri kullanıcılarına on yıla kadar doğrudan kiralanabilecektir.

Kira Süresi Uzatımı

Kira süresi sonunda yükümlülüklerini yerine getirdiği tespit edilen ve talepte bulunan kiracılara tekraren on yıla kadar kiralama hakkı verilecektir.

Satın Alma İmkanı

Bu araziler, sözleşme hükümleri çerçevesinde on yıllık kullanımı müteakip yükümlülüklerini yerine getirdiği tespit edilen kiracılarına doğrudan satılabilecektir.

Doğrudan satış işlemlerinde; Belediye ve mücavir alan içindeki Hazineye ait tarım arazileri rayiç bedelin tamamı üzerinden satılabilecektir. Rayiç bedelin taksitle ödenmesi halinde en fazla beş yılda on eşit taksitte kanunî faizi ile birlikte ödenebilecektir.

 Belediye ve mücavir alan dışındaki tarım arazileri ise rayiç bedelin yüzde ellisi üzerinden doğrudan satılabilecektir. Satış bedelinin tamamının peşin ödenmesi hâlinde yüzde yirmi, en az yarısının ödenmesi hâlinde yüzde on oranında ayrıca indirim uygulanacaktır. Taksitle satışlarda ise satış bedeli en fazla altı yılda on iki eşit taksitte faizsiz olarak ödenebilecektir.

 

Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Kullanıcılarına Kiraya Verilmesi İşlemleri El Rehberine ulaşmak için buraya tıklayın.